Το κολοκάσι ανήκει στην οικογένεια Araceae και στο γένος Colocasia. Είναι ποώδες φυτό.  Το υπέργειο ύψος του δυνατό να φτάσει τα 1,5 – 2 μέτρα και το υπόγειο μέγεθος του δυνατό να ανέλθει στο ένα μέτρο.  Ευδοκιμεί για 14 μήνες σε τροπικά κλίματα, αλλά κάποιες…